skip to Main Content

Tầm nhìn chiến lược của công ty

Xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp Khoa Học Công Nghệ hàng đầu Việt Nam. Thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển.

Sứ mệnh của công ty

Tạo ra những sản phẩm với hàm lượng chất xám cao, thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng.

Định hướng phát triển công ty

Tối ưu hóa hệ thống sản xuất của công ty bằng những ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất, tập trung nghiên cứu công nghệ sản xuất tiên tiến áp dụng vào thực tiễn.

Công ty của chúng tôi

Là một doanh nghiệp trẻ được hình thành từ mong muốn mang lại cho người dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường. Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao. Công ty chính là tâm huyết của những tiến sĩ trẻ mong muốn thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật Việt Nam sánh tầm khu vực và quốc tế.

Hội đồng sáng lập

Nguyễn Hùng Anh

Tiến sĩ ngành hóa học và công nghệ sinh học. Hiện đang công tác tại đại học Alberta, Canada. Nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn sản xuất.

Tiến sĩ hóa học và công nghệ sinh học
Định hướng phát triển công ty
Tầm nhìn chiến lược cho công ty

Phạm Hoàng Minh

Thạc sĩ hóa học và công nghệ sinh học. Đang điều hành công ty theo định hướng phát triển chung của ban lãnh đạo công ty.

Thạc sĩ hóa học và công nghệ sinh học
Thiết kế hệ thống
Ứng dụng khoa học công nghệ

Hội đồng quản trị

Đều là những tiến sĩ trong ngành khoa học kỹ thuật ứng dụng. Đang công tác tại các trường đại học nổi tiếng của Hàn Quốc.

Định hướng phát triển công ty
Cố vấn và xây dựng tầm nhìn chiến lược cho công ty
Xây dựng môi ty bền vững, môi trường làm việc thân thiện
Tin gần đây